4/C

Sözleşmesi Fesih Edilen 4/C’liden Gelir Vergisi Kesilir mi?

Adana Vergi Mahkemesinde görülen davada, sözleşmesi fesih edilen 4/C’liye ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılması işlemini iptal ederek 4/C’li personel için olumlu bir karar verdi. Türkiye İstatistik Kurumu, Adana Bölge Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/c bendi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken sözleşmesi yenilenmeyerek emekliye ayrılan davacı tarafından, is sonu tazminatı üzerinden alınan gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme isteminin reddi üzerine şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na yapılan

4/C’li Personel Harcırah Davasını Kazandı

Enerji-Bir-Sen tarafından 4/C’li personelin harcırah talebine ilişkin açılan dava açılmıştı. Erzurum 1. İdare mahkemesi tarafından personel haklı bulundu. Daha önce Bursa DSİ’de çalışan personel Erzurum DSİ’ye atanmış ve yol harcırahı ödenemişti. Sendika üyesinin açtığı dava mahkemece haklı bulundu. 11 Temmuz 2014’ten itibaren alamadığı harcırahı yasal faiziyle 4/C’li personele ödenmesine mahkemece karar verildi. Böylece 4/C’li olarak çalışan personeller yol harcırahı hakkını kazanmış oldular. Farklı bir açıdan bakıldığında, bu kurumda çalışan kişi