Sözleşmeli Personel

DPB 4/C Personel Hakkında Duyuru Yayınladı

657 Sayılı Devlet Personel Kanunu 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamındaki geçici personele yönelik işlemler Devlet Personel Başkanlığınca yürütülmekte olup Devlet Personel Başkanlığınca; 29/12/2014 tarihli ve 2014/7098 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasalar” çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statütüsünde personel istihdam edildiği, özelleştirme uygulamaları kapsamında istihdam olunan söz konusu geçici

Sözleşmesi Fesih Edilen 4/C’liden Gelir Vergisi Kesilir mi?

Adana Vergi Mahkemesinde görülen davada, sözleşmesi fesih edilen 4/C’liye ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılması işlemini iptal ederek 4/C’li personel için olumlu bir karar verdi. Türkiye İstatistik Kurumu, Adana Bölge Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/c bendi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken sözleşmesi yenilenmeyerek emekliye ayrılan davacı tarafından, is sonu tazminatı üzerinden alınan gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme isteminin reddi üzerine şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na yapılan

4/B Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Değişti

4/B Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar değişti. Değişiklikler ve Esasların son hali için aşağıdaki linkleri tıklayınız. “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak yeraltı maden uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.” “Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel” bölümünde yer alan “Yazma

4/C’li Personel Harcırah Davasını Kazandı

Enerji-Bir-Sen tarafından 4/C’li personelin harcırah talebine ilişkin açılan dava açılmıştı. Erzurum 1. İdare mahkemesi tarafından personel haklı bulundu. Daha önce Bursa DSİ’de çalışan personel Erzurum DSİ’ye atanmış ve yol harcırahı ödenemişti. Sendika üyesinin açtığı dava mahkemece haklı bulundu. 11 Temmuz 2014’ten itibaren alamadığı harcırahı yasal faiziyle 4/C’li personele ödenmesine mahkemece karar verildi. Böylece 4/C’li olarak çalışan personeller yol harcırahı hakkını kazanmış oldular. Farklı bir açıdan bakıldığında, bu kurumda çalışan kişi